Akademik Program

SAYFAYI
YAZDIR


Kavram Okullarının akademik programı “Tasarım Yolu ile Anlama” programlama yaklaşımı ile oluşturulmaktadır. Bu yaklaşım üç aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada eğitimci konu ile ilgili hedeflerini belirleyerek, çocukta kalıcı olmasını istediği bilgi ve becerileri planlamaktadır. İkinci aşamada ise bu temanın kalıcılığını sağlamak için kullanılacak ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemleri belirlenmekte ve son olarak amaca yönelik etkinlikler tasarlanmaktadır.

Bu programlama yaklaşımı öğretmenin etkinlikler, materyaller, ders içeriği ile planlamaya başlaması yerine çocuğun sürecin sonunda ne bilmesi, anlaması ve yapabilmesi gerektiği üzerine odaklanarak planlamalarını yapmalarına olanak sağlamaktadır.

Okulumuzda eğitim ve öğretim, Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler tarafından sürdürülmektedir.İngilizce dersleriyle öğrencilerimize, Türkçe dışında başka bir dili kullanarak iletişim kurma becerisini kazandırmak amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin, İngilizce ve ikinci dil olan İspanyolcayı özgüvenle kullanıp uluslararası etkileşime açık, özgün ve özgür düşünen dünya vatandaşları olarak yetişmeleri sağlanmaktadır.

BİREY ODAKLI ÖĞRENME MODELİ
ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME YETENEKLERİNE UYGUN EĞİTİM!

BİREY ODAKLI ÖĞRENME MODELİ (BOÖM) NEDİR?

Öğrencinin öğrenme stillerinde yer alan bireysel farklılıkları ortaya çıkararak, öğrencilerin öğrenme süreçlerini yeteneklerine uygun şekillendirerek eğitimlerini tamamlıyoruz. Çünkü her bireyin kedisine ait bir öğrenme şekli vardır. İlkokuldan itibaren öğrencinin öğrenme modelini ona fark ettirmek, öğrencinin hayatı boyunca bilgileri daha sistemli ve hızlı öğrenmesini sağlayacaktır. Bu sistemli ve hızlı öğrenme bireyin başarıya ulaşmasını daha çabuk sağlayacaktır.

Öğrenmeye kısaca “yaşantı sonucunda davranışta meydana gelen kalıcı izli değişim” diyebiliriz. Öğrenmenin birçok farklı yol ve yöntemleri vardır. Her birey bir konuyu öğrenmeye çalışırken farklı yol ve yöntemler kullanabilir. Kişinin öğrenme stilini bilmesi bilgiye daha hızlı ulaşmasını sağlar. Öğrenme stili, bireylerin daha etkin ve verimli biçimde öğrenme yollarını ifade etmektedir. Öğrencinin öğrenme stilini bilmesi eğitimin daha nitelikli olmasını sağlayacaktır..

Kavram Okulları eğitim sistemini; güçlü akademik derslerin alt yapılarıyla hazırladığı, öğrencilerin sosyal ve bireysel gelişimlerini ön planda bulundurduğu rehberlik anlayışı ile birleştirerek; Birey Odaklı Öğrenme Modeli (BOÖM) ile öğrencilerin öğrenme stillerinde ki farklılaşmayı ortaya çıkartıyor ve öğrencinin eğitim sürecinde ki öğrenimini buna uygun planlıyoruz.

Böylece daha çabuk öğrenen, öğrendikçe sorgulayan, sorguladıkça araştıran, araştırdıkça bilimsel verilere ulaşan bireyler yetiştiriyoruz. Bu yeteneklere sahip olan bireyler, akademik ve sosyal başarıya daha çabuk ulaşırlar. Öğrenme sürecinde doğru stratejilerle başarıya daha hızlı ulaştırıyoruz…

ÖĞRENCİYİ TANIMANIN EĞİTİME KATKILARI
Eğitim-öğretim süreci içerisinde en önemlisi öğrenciyi tanımak ve kendisini keşfetmekten geçerek doğru hedeflere yaklaştırmaktır. Öğrenciyi tanımada atılacak en önemli adımlardan bir tanesi bireyin öğrenme yeteneğini ona keşfettirmektir. Öğrenme stilini bilen öğrenci, nasıl ders çalışacağını, nasıl öğreneceğini bilen, keşfedici, sorumluluk sahibi bireyler olma yolunda ilk adımı atan bireyler olmaktadırlar.

Öğrenme stilini bilen öğrenci;
Öğrenmeye daha çok meraklı olur.
Öğrenme yeteneğini keşfedilmiş olur.
Sorgulama ve keşfetme gücü artmış olur.
Kendisini ve çevresindekileri daha iyi anlar.
Nasıl ve ne zaman çalışacağını bilir.
Zamanını verimli kullanma yeteneğine sahiptir.
Hangi ortamda nasıl ders çalışacağını bilir.

Öğrencilerinin öğrenme stillerini bilen öğretmen;
Öğrencisini tanır.
Öğrencisinin öğrenme yeteneğini bilir.
Merak etmesini ve keşfetmesini sağlamak için hangi yöntemleri kullanacağını bilir.
Öğrencisinin kendisini ve çevresini nasıl analiz etmesi ile ilgili yol gösterme yöntemini bilir.
Nasıl ve nerede ders çalışması ile ilgili bilgiler verir.
Zamanını etkin kullanması ile ilgili stratejiler belirler.
Hangi ortamda verimli ders çalışacağı ile ilgili bilgiler verir.

Çocuklarının öğrenme stillerini bilen veliler;
Çocuğunu tanır.
Çocuğunun öğrenme yeteneğini bilir.
Merak etmesi ve keşfetmesini sağlamak için nasıl yaklaşımda bulunacağını bilir.
Çocuğun kendisini ve çevresini analiz etmesi için yol gösterme yöntemini bilir.
Nasıl ve nerede verimli ders çalışacağını bilir.
Zamanını etkin kullanması ile destek olur.
Hangi ortamda verimli ders çalışacağını bilir.

ÖĞRENCİ ÖĞRENME STİLİ (ÖÖS) NASIL BELİRLENİR?
Öğrencinin ne zaman, nasıl verimli ders çalışacağı, nasıl öğreneceği ile ilgili tüm velilerimizin öğrenmesini sağlıyoruz.
Öğrencinin Öğrenme Stili envanteri (ÖÖS) öğrencinin daha verimli bir şekilde nerede ve nasıl ders çalışacağı ile ilgili öğrenci ve veliler için oluşturulmuş envanter uygulamasıdır. Tüm insanların en büyük ortak özelliği bilgileri öğreniyor olmalarıdır; farklılaştıkları en büyük özellikleri ise bilgiyi nasıl öğrendikleridir. Her insan birbirinden farklıdır ve bu yüzden öğrenme biçimleri de farklılık göstermektedir. Bu envanter uygulaması ile öğrencinin nasıl öğreneceğine ilişkin soruya cevap aranır. Nasıl öğreneceğini bilen öğrenci verimli ders çalışma stratejilerini geliştirir ve daha doğru çalışma yöntemlerine sahip olur.

Öğrenci Öğrenme Stili Envanteri öğrenciye aşağıdaki bilgileri verir.
Ders çalışma davranışı
Ders çalışma süresi
Ders çalışırken verilmesi gereken mola süresi
Ders çalışma sürekliliği
Ders çalışma yoğunluğu
Konsantrasyon
Fiziksel ders çalışma ortamı
Ders çalışma saatleri
Düşünme becerileri
Bilgiyi algılama yolları

Hemen Arayın