Ortaokul

SAYFAYI
YAZDIR


Kavram Eğitim Kurumlarında ortaokul, dört yıllık bir eğitimi kapsar. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında bulunan derslere ek olarak modern dans, satranç, robotik kodlama, drama, görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, yüzme ve halk oyunları gibi dersler verilmektedir.

Okulumuzda bu derslerin yanında yoğun bir İngilizce öğretim programı uygulanmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerimiz, yıl boyu hazırladıkları yabancı dil projelerini, yıl sonunda düzenlenen “Dil Festivali” etkinliklerinde sergilemektedirler. Aynı zamanda yürüttüğümüz OXFORD BIG READ Projeleri ve uyguladığımız CAMBRİDGE ENGLISH Sınavları sayesinde, çocuklar günlük konuşma dili ve yazılı İngilizce ile eğlenceli ve motive edici bir şekilde tanışma imkânı bulmaktadırlar. Ayrıca okulumuzda ikinci yabancı dil olarak haftada 2 saat İspanyolca dersleri verilmektedir.

Kavram Okullarının ortaokul kademesinde dersler, branş öğretmenleri tarafından yürütülür. Deneyimli ve seçkin öğretmen kadromuz, veli – öğretmen iletişiminde büyük kolaylık sağlayan EduWiser sistemimiz, 44 yıllık eğitim tecrübesiyle hazırlanan kaynak kitaplarımız ve deneme sınavlarımız sayesinde akademik olarak üstün bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiş bulunmaktayız.

Kavram Okullarının ortaokul kademesinde eğitim-öğretim faaliyetleri, “Birey Odaklı Öğrenme Modeli” adı verilen, öğrencinin öğrenme stillerinde yer alan, bireysel farklılıkları ortaya çıkararak, öğrencilerin öğrenme süreçlerini yeteneklerine uygun şekillendirerek tamamlayan eğitim modelini kullanmaktayız.

BİREY ODAKLI ÖĞRENME MODELİNDE NELER YAPIYORUZ?

Öğrencinin öğrenme stillerinde yer alan bireysel farklılıkları ortaya çıkararak, öğrencilerin öğrenme süreçlerini yeteneklerine uygun şekillendirerek eğitimlerini tamamlıyoruz. Çünkü her bireyin kedisine ait bir öğrenme şekli vardır. İlkokuldan itibaren öğrencinin öğrenme modelini ona fark ettirmek, hayatı boyunca bilgileri daha sistemli ve hızlı öğrenmesini sağlayacaktır. Bu sistemli ve hızlı öğrenme, bireyin başarıya ulaşmasını daha çabuk sağlamaktadır.

BOÖM’ü uygularken PDR ( psikolojik danışmanlık ve rehberlik) servisimiz tanılama testleri başlığı altında,

Çoklu zekâ envanteri

Öğrenme stilleri testi

Kişilik testi

Çalışma alışkanlıkları envanteri

Okul olgunluğu testi

Problem tarama envanteri

Sınav kaygısı ölçeği

Akademik benlik kavramı ölçeği

Başarısızlık nedenleri envanteri gibi testler uygulayarak bu modelin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için gereken ön bilgileri öğretmenlerimizle paylaşmaktadır.

Kavram Okullarında;
Öğrencilerimiz ezberlemeye değil, soru sormaya, sorgulamaya, görüş alışverişi yapmaya teşvik edilir.
Öğrenirken okulumuzun fiziksel olanaklarından(havuz, konferans salonu, drama atölyesi, okuma salonu, maker atölyesi, fen laboratuvarı, görsel sanatlar atölyesi.. gibi) faydalanmalarına, yaşamsal örnekleri kullanmalarına izin verilerek, “birey odaklı eğitim” yaratılır ve “kalıcı öğrenme” sağlanır.

Okulumuz TEMA Vakfı üyesi ve LÖSEV Kardeş Okulu olup bu sayede öğrencilerimizin toplumsal sorunlara duyarlılık geliştirmeleri amaçlanır.

Ders dışı etkinlikler ile gerçekleştirilen faaliyetler( geziler, seminerler, ziyaretler, yarışmalar, turnuvalar, sergiler, festivaller…) çocuklarımızın ruhsal, ahlaki ve sosyal gelişimlerini %100 destekleyecek şekilde planlanır.
Günümüz teknoloji çağında ikinci bir dil öğrenmenin önemini vurgulayarak İngilizce ve İspanyolca derslerine farkındalık yaratılır.

Kavram Okulları Ortaokuluna kayıt yaptıran öğrencilerimizi neler bekliyor?

Ferah ve büyük en fazla 18 kişilik projeksiyon destekli sınıflar

Tam öğrenme ve eksik gidermeyi destekleyen sınıf etütleri ve ofis saatleri.

7.sınıftan itibaren Liselere Giriş Sınavı’na hazırlık, ek ders ve birebir etütler.

5. sınıftan itibaren üç ayrı İngilizce öğretmeninin (Main Course – Reading/Writing – Speaking) verdiği dersler.

Alanında uzman PDR, branş öğretmenleri.

Ünite sonlarında uygulanan kazanım değerlendirme testleri.

Sınavlara hazırlıkta 44 yıllık eğitim tecrübesiyle hazırlanmış yayın ve deneme sınavları.

Çağdaş ve modern eğitim imkânlarının sağlandığı fiziksel koşullar.

İkinci yabancı dil İspanyolca.

Uluslararası CAMBRİDGE ENGLISH Sınavlarına (Starters, Movers, Flyers) hazırlık dersleri.

Oxford Big Read Projeleri

İngilizce öğrenme programını kolaylaştıran ve destekleyen “YourLearningPlace, Active Learn ve MyEnglishLab” online ödev platformları.

Ders dışı gelişimine katkı sağlayacak öğrenci kulüpleri.

Bedensel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunacak yüzme, basketbol, voleybol, modern dans, folklor, drama, satranç gibi ders ve aktiviteler.

Veli – öğretmen ve idare arasındaki iletişim ağı olan

Devam devamsızlık

Yazılı tarihleri

Yazılı notları

Ödev takibi

Okul ile ilgili duyuru ve SMS sistemi

Öğrenci karnesi

Aylık yemek listesi

Haftalık ders programı

Okuduğu kitap sayısı bilgileri

Veli- Öğretmen görüşme saatleri

Ünite kazanımlarını içeren EduWiser sistemi .

Hemen Arayın