Yabancı Dil Eğitimi

SAYFAYI
YAZDIR


YABANCI DİL EĞİTİMİ


Sürekli gelişen ve globalleşen dünyamızda; amacımız farklı kültürleri bilen ve yeniliklere açık bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin yabancı dili etkin bir şekilde kullanarak kendini rahatça ifade edebilmesini hedeflemekteyiz.

Okulumuzda yabancı dil öğrenme-öğretme programları gelişmiş tüm ülkelerde kullanılan “Common European Framework: Avrupa Ortak Dil Çerçevesi” kapsamındaki yöntemler kullanılarak öğrencilerimize uluslar arası düzeyde yabancı dil eğitimi vermekteyiz. Drama çalışmaları, kuklalar, çeşitli görsel ve işitsel kaynaklar, hikaye kitapları, projeler, pratik uygulamalar, şarkılar, tekerlemeler ve oyunlar uyguladığımız yardımcı aktivitelerdir. İngilizce eğitimimizin temel amacı öğrencilerimize İngilizce’yi sevdirmek, başka bir dilin varlığına ilişkin farkındalık yaratmak ve öğrenme isteği uyandırmaktır. Ayrıca amaçlarımızdan biri de öğrencilerimizi eğitimin odak noktasında tutmak, derslerde aktif rol almalarını, kendilerini güvende hissetmelerini, aktivitelerin ilgi çekici ve günlük hayatla bağlantılı olmalarını sağlamaktır.

Derslerimizde en son etkili yöntemler kullanılır. Anadil öğrenme sürecindeki Doğal Yaklaşım, Çoklu Zeka Kuramı, Öykü Anlatımı, İletişimsel Yöntem,Temaya dayalı Öğretim, ve Seçmeli Yöntem etkin öğretim şekli yabancı dil eğitimimize yardımcı olmaktadır.

Programımız, çocuklarımızın kişisel ve duygusal gelişimlerini, iletişim ve ifade yeteneklerini destekler, okulumuzun en belirgin yönü olan bireysel farklılıkları ve yetenekleri keşfetme ve buna dayalı eğitim ilkesini dikkate alır.

Hemen Arayın